29. OTROŠKI PARLAMENT

ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM – NADALJEVANJE

Že v lanskem šolskem letu smo v okviru otroškega parlamenta obravnavali temo Šolstvo in šolski sistem. Na šolah smo se učenci pogovarjali o tem, kakšno šolo, kakšnih sprememb si želimo na področju metod in načinov poučevanja, medsebojnih odnosov, šole za življenje in učnih vsebin. Na naši šoli smo izvedli anketo, v kateri smo učence povprašali o omenjenih področjih, in se o tem tudi veliko pogovarjali na razrednih urah. Letošnje leto pa je bilo namenjeno uresničevanju sklepov. In kaj smo sklenili?

Učenci si želimo še bolj pester in zanimiv pouk, čim več različnih metod in načinov poučevanja. Radi delamo v skupinah, kakšno temo raziščemo sami in si tudi kaj ogledamo izven sten učilnice. Povedali smo tudi, da je večini včasih kar težko sedeti ves čas pri miru na precej neudobnih stolih, da smo velikokrat že utrujeni in si zato sem ter tja želimo tudi gibanje med poukom. Želimo si, da bi učitelji ponovno in še večkrat izvajali naše minute za zdravje, ki smo jih uvedli v okviru naše šole kot zdrave šole. Ravnateljica sama pa je predlagala tudi nakup nekaj kinestetičnih miz (ki omogočajo, da med poukom stolih in ni treba biti čisto pri miru), da bi jih lahko učenci preizkusili. V prihodnosti pa bi želeli uvesti tudi rekreativne odmore.

Tudi učenci sami vidimo in občutimo, da so naši učni načrti še vedno preobsežni, učne vsebine pa prepodrobne. Zato tudi učitelji včasih hitijo in morda ne morejo vsega početi tako, kot bi si tudi sami želeli …

 

29. MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT

27. marca je v prostorih Mestne občine Kranj potekal 29. medobčinski parlament. Z naše šole smo se ga udeležili Marko Ševaljević, Brina Lukančič, Uma Lila Živković, Vesna Zarja Kožuh, Aljaž Štempihar, Ela Partelli in Sara Andrejc.

Naša šola je bila ena od organizatork letošnjega srečanja. Brina in Aljaž sta v duetu najprej nastopila s pesmijo Ferija Lainščka Ne bodi kot drugi. Marko pa je sodeloval kot eden od treh članov predsedstva otroškega parlamenta in vodil skupni del srečanja. Parlamentarce sta  nagovorila tudi Jana Kovač, predsednica Zveze prijateljev mladine Kranj, in Franc Kržan, koordinator otroškega parlamenta. Posebna gosta pa sta bila podžupan MO Kranj Janez Černe  in ga. Nataša Potočnik, predstojnica enote Zavoda za šolstvo Kranj.

Najpomembnejši pa je bil seveda osrednji del: delo v delavnicah, saj smo učenci z različnih šol imeli priložnost povedati, kaj smo ugotavljali na šolah v teh dveh letih o tej, letos še posebej vroči temi, šolskem sistemu.

Drugo delavnico smo vodili mi. Uma Lila, Sara in Brina so se pri tem zelo dobro izkazale. Debatirali smo z učenci OŠ Šenčur, OŠ Predoslje in OŠ Matija Valjavca Preddvor. Na šolah letos kar marsikaj dogajalo: v akcijah – dejavnostih so šole želele izboljšati odnose med učenci višje in nižje stopnje . Med sabo so si izmenjali dobre misli in želje, se obiskovali pri urah pouka in igrali družabne igre v posebej,  za to namenjenih kotičkih šole.  Na šolah so skušali izboljšati tudi odnose med učenci in učitelji. Tako so uvedli medgeneracijsko branje (učitelji in učenci berejo isto knjigo in se o njej pogovarjajo) in športna tekmovanja med učitelji in učenci.  Druga izpostavljena podtema pa je bila gibanje v šoli v povezavi z metodami in načini poučevanja. Šole so uvedle kinestetične mize, minute za zdravje, rekreacijske odmore ter pouk na prostem.

Pri delu v delavnici smo se veliko naučili tudi od drugih in izmenjali svoje izkušnje s sodelujočimi šolami. Dobili smo še marsikatero idejo, kaj bi lahko v bodoče predlagali in izboljšali na svojih šolah.

Nazadnje pa smo  v naši skupini  izoblikovali še predloge tem otroškega parlamenta za naslednji dve leti: Varnost v šoli ter Diskriminacija in rasizem v povezavi s stereotipi.

V ponedeljek, 8. aprila, pa nas čaka še nacionalni parlament. Žal tja ne moremo vsi, skupaj pa smo se odločili, da se ga udeleži Brina Lukančič skupaj z mentorico našega otroškega parlamenta,  Polono Gašperšič.

 

Šolski parlamentarci