V šolskem letu 2018/2019 se bomo v okviru 29. otroškega parlamenta ponovno spopadli s temo lanskega leta, ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM. V lanskem letu ste  učenci na vseh slovenskih šolah, medobčinskih in regijskih parlamentih in kasneje na nacionalnem parlamentu imeli možnost izražati svoja mnenja, stališča in predloge za spremembe  v okviru štirih tematskih sklopov: ODNOSI V ŠOLI, UČNE VSEBINE, METODE IN NAČINI POUČEVANJA  ter ŠOLA ZA ŽIVLJENJE. Naše lanskoletne ugotovitve in predloge bomo tako ponovno pretehtali, preučili in se skupnimi močmi, idejami in sodelovanjem skušali lotiti konkretnih sprememb, ki bodo v naši moči.

K delu otroškega parlamenta ste poleg predstavnikov razrednih skupnosti vabljeni vsi, ki bi radi prispevali k boljšemu delu in odnosom na šoli.

Veselim se dela z vami.

 

Mentorica otroškega parlamenta

Polona Gašperšič