Našo šolo v šolskem letu 2017/18 obiskuje 481 učencev.