Našo šolo v šolskem letu 2017/18 obiskuje 491 učencev.