Našo šolo v šolskem letu 2022/23 obiskuje 510 učencev.