V šolskem letu 2016/2017 se je naša šola priključila Slovenski mreži Zdravih šol, ki deluje v okviru Evropske mreže šol.

Zdrave šole so tiste, ki so se prostovoljno odločile, do bodo z različnimi dejavnostmi spodbujale, omogočale in krepile zdravje na vseh področjih zdravja – telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem.

Z dejavnostmi, ki jih bomo izvajali, želimo skupaj vplivati na vedenje posameznikov kot tudi na kakovost njihovih socialnih odnosov, življenjskih pogojev in okolja.

Promocija zdravja v šolskem okolju je pomembna, ker sta zdravje in izobraževanje neločljivo povezana: zdravi otroci so običajno uspešnejši pri učenju in lažje dosegajo boljše rezultate.

Slovenska mreža Zdravih šol je članica Evropske mreže Zdravih šol (SHE mreže) že od leta 1993. Vse šole, ki so vstopile v Slovensko mrežo ZŠ so se zavezale, da bodo vzpodbujale uresničevanje naslednjih ciljev:

12 ciljev Evropske mreže Zdravih šol:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri vključevanju vsebin zdravja v učni načrt.

Letošnja rdeča nit ZŠ je »Duševno zdravje, prehrana in gibanje«

***

SLOVENIJA GRE V ŠOLO

***

PROGRAM NAŠE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2016/17

***

ŠOLSKI PANO

***

BONTON PRI JEDI

Oblikovanje skupnih, enotnih pravil lepega vedenja pri jedi

Objava na spletni strani in šolskem panoju za Zdravo šolo

Upoštevanje pravil lepega vedenja

Skupaj z učitelji ustvariti prijetno vzdušje v jedilnici

in učilnicah v času malice in kosila

PRAVILA IN BONTON PRI JEDI

***

HODNIK POZITIVNIH MISLI

***

EFT DELAVNICE

Uspešno spoprijemanje s stresom

Krepitev pozitivne samopodobe

Krepitev dobrega odnosa do sebe in drugih

Prisluhniti sebi in svojemu telesu, občutenju

Približati eno od tehnik sproščanja

***

MINUTA ZA ZDRAVJE

Razredna stopnja:

Več časa preživeti na svežem zraku, v šolskem gozdičku

Spodbujati družabne igre, gibanje in sprostitev na prostem

V toplejših mesecih učilnica v gozdičku

Predmetna stopnja:

Redno izvajanje minute za zdravje

***

ZDRAVI ZOBJE – ČISTI ZOBJE

***

GIBANJE GENERACIJ

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

SKRB ZA ZDRAVJE NAŠIH DEDKOV IN BABIC

***

PROMOCIJA PITJA VODE

Vzpodbujati pitje vode

Ozaveščati pomembnost zdravih pijač (nesladkanih in negaziranih)

***

POHODI TREH GENERACIJ

Medgeneracijsko sodelovanje

Skrb za zdravje

Krepitev medsebojnih odnosov med učitelji,

učenci in starši, starimi starši

Vzpodbuditi zanimanje mlajših za pohodništvo,

za sprehode v naravi in gibanje na svežem zraku

Vzpodbuditi zanimanje za naravo,

opazovanje spreminjanje narave skozi letne čase

 1. POHOD NA ŠMARJETNO GORO
 2. POHOD NA ŠMARJETNO GORO
 3. POHOD NA ŠMARJETNO GORO
 4. POHOD NA ŠMARJETNO GORO
 5. POHOD NA PLANICO
 6. POHOD NA ŠMARJETNO GORO
 7. POHOD NA ŠMARJETNO GORO

NAGRAJENI MLADI NADEBUDNI POHODNIKI

***

 

Povezave:

www.schoolsforhealth.eu

http://www.nijz.si/sl/programi-in-projekti 

Zapisala koordinatorica projekta: Rebeka Zupanec, prof.