V skladu s 60. d členom Zakona o osnovni šoli (Ur.l. RS št. 81/06, 102/07) je Svet zavoda OŠ Staneta Žagarja Kranj dne 21. 3. 2019 sprejel

 

 

VZGOJNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE STANETA ŽAGARJA KRANJ