Prvi pohod na Šmarjetno goro

Drugi pohod na Šmarjetno goro

Tretji pohod na Šmarjetno goro

Četrti pohod na Šmarjetno goro

Peti pohod na Šmarjetno goro