Knjižničarka: Jana Kovač

Telefon: 04 280 2824

E-pošta: janja.kovac@guest.arnes.si

 

Knjižnica v 2. nadstropju šole je primerno založena z leposlovjem in strokovno literaturo, revijami in ostalim gradivom. Knjižnico vodi knjižničarka Jana Kovač.

 

KNJIŽNICA JE ODPRTA:

 

PONEDELJEK  8.00–9.25 in 10.15–14.00
TOREK  8.00–9.25 in 10.15–13.00
SREDA  8.00–9.25 in 10.15–14.00
ČETRTEK  8.00–9.25 in 10.15–13.00
PETEK  8.00–9.25 in 10.15–13.00

 

URNIK KNJIŽNICE ZA UČENCE OD 1. DO 5. RAZREDA:

–       vsak dan pred poukom (od 8.00 dalje) –  učenci, ki so v jutranjem varstvu in ostali, ko pridejo v šolo;

–       PRVI ALI DRUGI DALJŠI ODMOR (KO NIMAJO MALICE);

–       po končanem pouku (glede na odprtost knjižnice po pouku).

 

ROK IZPOSOJE:

–       leposlovje in ostale knjige: 21 dni

–       knjige za domače branje: 14 dni

 

 ZAMUDNINA: 0,01 EUR na dan za knjigo (samo za dneve, ko je pouk).

Zamudnino poravnavajo v knjižnici, ko vrnejo knjigo. Zamudnina se obračunava učencem od 4.-9. razreda.

 

 IZKAZNICE:

Učenci od 1. do 5. razreda pri izposoji knjig uporabljajo izkaznice.

 

MLADINSKI TISK

Učenci v šoli lahko naročijo najrazličnejše revije.

Za mladinski tisk je poverjenica knjižničarka Jana Kovač.

Položnice za revije boste naročniki dobili na dom, revije pa boste dobivali na dom ali pa v šolo.

 

 

UČBENIŠKI SKLAD

 

UČENCI 1. RAZREDOV so komplete delovnih zvezkov prvič dobili brezplačno. Ob zaključku šolskega leta delovne zvezke obdržijo.

 

UČBENIKE si lahko učenci brezplačno izposodijo v šoli, po izposoji jih morajo ustrezno oviti in se vanje podpisati. Za poškodovane in izgubljene učbenike plačajo odškodnino (eno ali dve tretjini cene učbenika).

V šoli posredujemo tudi naročilnice za delovne zvezke, ki pa jih morajo starši sami nesti oziroma poslati na izbrano založbo.

Učbeniški sklad

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin za šolsko leto 2017/18

Bralna značka 2017/18

Knjižnični red

Spletna knjižnica