Knjižničarka: Jana Kovač

Telefon: 04 280 2824

E-pošta: janja.kovac@osszkr.si

 

Šolska knjižnica je v 2. nadstropju šole je primerno založena z leposlovjem in strokovno literaturo, revijami in ostalim gradivom. Knjižnico vodi knjižničarka Jana Kovač. V letošnjem šolskem letu smo začeli uporabljati program Cobiss, to je enoten program za obdelavo in izposojo knjig, ki ga uporabljajo vse knjižnice v Sloveniji. Program omogoča tudi vpogled, rezervacijo in podaljšanje knjig pod rubriko MOJA KNJIŽNICA. Uporabniško ime za to storitev je ime učenca, geslo pa številka izkaznice.

 

KNJIŽNICA JE ODPRTA

PONEDELJEK  8.00–9.10 in 10.20–13.30
TOREK  8.00–9.25 in 10.15–14.00
SREDA  8.00–9.25 in 10.15–14.00
ČETRTEK  8.00–9.25 in 10.15–12.30
PETEK

 8.00–9.25 in 10.15–13.00

 

Učenci prvega razreda obiskujejo knjižnico v spremstvu učiteljice.

Učenci od 2. do 5. razreda imajo en obisk knjižnice v glavnem odmoru, ko nimajo malice in v podaljšanem bivanju.

 

URNIK KNJIŽNICE ZA UČENCE OD 1. DO 5. RAZREDA:

  • vsak dan pred poukom (od 8.00 dalje) –  učenci, ki so v jutranjem varstvu in ostali, ko pridejo v šolo;
  • PRVI ALI DRUGI DALJŠI ODMOR (KO NIMAJO MALICE) – učencem bo omogočeno, da najmanj enkrat tedensko obiščejo knjižnico v času pouka;
  • po končanem pouku (glede na odprtost knjižnice po pouku).

 

ROK IZPOSOJE:

  • leposlovje in ostale knjige: 21 dni
  • knjige za domače branje: 14 dni

ZAMUDNINA: 0,01 EUR na dan za knjigo (samo za dneve, ko je pouk).

Zamudnino poravnavajo v knjižnici, ko vrnejo knjigo. Zamudnina se obračunava učencem od 4.-9. razreda. Storitev bomo uvedli tekom šolskega leta, ko bomo odpravili težave, ki se pojavljajo ob uvedbi novega programa.

IZKAZNICE:

Vsi učenci od 4. razreda dalje bodo dobili nove izkaznice, saj črtna koda na izkaznici omogoča hiter prehod v izposojo. Izkaznice bomo hranili kar v knjižnici v posebnih predalih, ob izposoji bo učenec vzel svojo izkaznico in jo po uporabi vrnil na svoje mesto, kar  bo preprečilo izgubo izkaznic.

Učenci od 1.-3. razreda bodo uporabljali izkaznice, ki omogočajo vpisovanje (število knjig, ki si jih izposodijo,  in datum). Izkaznice bodo imeli pri sebi ali pa bodo spravljene v razredu.

 

UČBENIŠKI SKLAD

UČENCI 1. RAZREDOV so komplete delovnih zvezkov prvič dobili brezplačno. Ob zaključku šolskega leta delovne zvezke obdržijo.

UČBENIKE si lahko učenci brezplačno izposodijo v šoli, po izposoji jih morajo ustrezno oviti in se vanje podpisati. Za poškodovane in izgubljene učbenike plačajo odškodnino (eno ali dve tretjini cene učbenika).

Večina učbenikov je vpisana v  program (WinKnj), od letos dalje pa bo v uporabi program Cobiss. Tako bo potrebno postopoma (tekom šolskega leta) vrniti učbenike, da jih vpišemo, polepimo z novimi etiketami in izposodimo v programu Cobiss. Delo bo potekalo postopoma (najprej drugi, potem tretji, pa tja do 9. razreda).

V šoli posredujemo tudi naročilnice za delovne zvezke, ki pa jih morajo starši sami nesti oziroma poslati na izbrano založbo.

 

MLADINSKI TISK

Učenci v šoli lahko naročijo najrazličnejše revije.

Za mladinski tisk je poverjenica knjižničarka Jana Kovač.

Položnice za revije boste naročniki dobili na dom, revije pa boste dobivali na dom ali pa v šolo.

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin za šolsko leto 2018/19

Knjižnični red

Spletna knjižnica