Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec 7., 8. ali 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javnoveljavnim programom, je na predlog staršev in z odločitvijo ravnatelja oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

oznaka

Predmet

učitelj

NI 1

NEMŠČINA 1

Rebeka Zupanec

NI 2

NEMŠČINA 2

Rebeka Zupanec

NI 3

NEMŠČINA 3

Rebeka Zupanec

ŠI 1

ŠPANŠČINA 1

Katarina Škufca

ŠI 3

ŠPANŠČINA 3

Katarina Škufca

KR1

KLAVIATURA IN RAČUNALNIK 1

Julijana Šarčević

KR2

KLAVIATURA IN RAČUNALNIK 2

Julijana Šarčević

ANI

ANSAMBELSKA IGRA

Julijana Šarčević

LS1

LIKOVNO SNOVANJE 1

Sabina Kolman

LS2

LIKOVNO SNOVANJE 2

Sabina Kolman

LS3

LIKOVNO SNOVANJE 3

Sabina Kolman

ŽČZ

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI

Tomi Tomšič

TVZ

TURISTIČNA VZGOJA

Tomi Tomšič

UBE

UREJANJE BESEDIL

Martina Kern

OGL

OBDELAVA GRADIV – LES

Urška Gašperšič

 NPH

NAČINI PREHRANJEVANJA

Tjaša Zamida

SPH

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

Tjaša Zamida

ŠZZ

ŠPORT ZA ZDRAVJE

Tanja Fajfar

ŠSP

ŠPORT ZA SPROSTITEV

Tanja Fajfar

IŠP

IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA

Darja Lebar

IŠP

IZBRANI ŠPORT – NOGOMET

Primož Šeme