PUBLIKACIJA – izbirni predmeti 2018/2019

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko,

lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec 7., 8. ali 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javnoveljavnim programom, je na predlog staršev in z odločitvijo ravnatelja oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

oznaka predmet učitelj
NI 1 NEMŠČINA 1 Rebeka Zupanec
NI 2 NEMŠČINA 2 Rebeka Zupanec
NI 3 NEMŠČINA 3 Rebeka Zupanec
ŠI 1 ŠPANŠČINA 1 Katarina Škufca
ŠI 2 ŠPANŠČINA 2 Katarina Škufca
GKL GLEDALIŠKI KLUB Jana Kovač
ANI ANSAMBELSKA IGRA Julijana Šarčević
KR1 KLAVIATURA IN RAČUNALNIK I Julijana  Šarčević
KR2 KLAVIATURA IN RAČUNALNIK 2 Julijana  Šarčević
LS1 LIKOVNO SNOVANJE I Sabina Kolman
LS3 LIKOVNO SNOVANJE III Sabina Kolman
NPH NAČINI PREHRANJEVANJA Mirjam Sitar
TVZ TURISTIČNA VZGOJA Tomi Tomšič
ŽČZ ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI Tomi Tomšič
OGL OBDELAVA GRADIV – LES Marko Popit
OGK OBDELAVA GRADIV – KOVINE Marko Popit
POK POSKUSI V KEMIJI Lidija Švigelj
ŠHO ŠAHOVSKE OSNOVE 1 Martina Kern
ŠZZ ŠPORT ZA ZDRAVJE Marko Žun, Branko Milovanovič
ŠSP ŠPORT ZA SPROSTITEV

Branko Milovanovič

Marko Žun

IŠP IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA Darja Lebar
TEV VZGOJA ZA MEDIJE – TELEVIZIJA Marjeta Žumer