Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko,

lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec 7., 8. ali 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javnoveljavnim programom, je na predlog staršev in z odločitvijo ravnatelja oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Oznaka Predmet Učitelj
NI 1 NEMŠČINA 1 Rebeka Zupanec
NI 2 NEMŠČINA 2 Rebeka Zupanec
NI 3 NEMŠČINA 3 Rebeka Zupanec
ŠI 1 ŠPANŠČINA 1 Katarina Škufca
ŠI 3 ŠPANŠČINA 3 Katarina Škufca
GKL GLEDALIŠKI KLUB Jana Kovač
ANI ANSAMBELSKA IGRA Julijana Šarčević
PFE PROJEKTI  IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE Neva Pogačnik
NPH NAČINI PREHRANJEVANJA Mirjam Sitar
TVZ TURISTIČNA VZGOJA Tomi Tomšič
OGL OBDELAVA GRADIV – LES Marko Popit
ŠZZ ŠPORT ZA ZDRAVJE Branko Milovanovič Marko Žun,
ŠSP ŠPORT ZA SPROSTITEV

Branko Milovanovič

Marko Žun

IŠP IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA Darja Lebar
IŠP IZBRANI ŠPORT – NOGOMET Marko Žun
ONA ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU Lidija Švigelj