Svetovalna služba opravlja ure poklicnega svetovanja za učence 8. in 9. razreda ter posameznike, ki zaključujejo šolanje v nižjih razredih OŠ, sodeluje z Zavodom za zaposlovanje, srednjimi šolami in drugimi organizacijami; individualno svetuje, vodi pogovore s starši in učenci pred vpisom v srednjo šolo, izvaja vpis v srednje šole, svetuje v obdobju prenosa prijav in omejitev vpisa, izvaja ali organizira roditeljske sestanke za starše 8. in 9. razreda, svetuje pri pridobivanju štipendij.

Poklicni barometer

Slovenske srednje šole

Srednješolski vpisnik 2023

Predstavitev videoposnetkov ZRSZ Vseživljenjska karierna orientacija

Videovodič uporabe programa Kam in kako

Sistem izobraževanja v Sloveniji

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove

Koristne povezave

Štipendija

To bo moj poklic – IZPOSOJA

Opisi poklicev za osnovnošolce

Priročniki za starše

Visokošolski študij – programi, pogoji za vpis, pretvorba točk