Na šoli poteka pouk v 20 oddelkih, ki jih obiskuje 478 učencev.

Letos imamo šest oddelkov podaljšanega bivanja, v katere so vključeni učenci 1., 2., 3., 4. in 5. razreda.

Razred Št. oddelkov Št. učencev
1. 2 53
2. 3 59
3. 2 49
4. 2 52
5. 2 50
Skupaj 11 263

 

 

Razred Št. oddelkov Št. učencev
6. 2 52
7. 3 68
8. 2 47
9. 2 45
Skupaj 10 212