IZBIRNI PREDMETI

IP nemščina I (7. razred)

IP nemščina II (8. razred)

IP nemščina III (9. razred)

IP – španščina I

IP – španščina II

TVZ – turizem

IP – RAČUNALNIŠTVO

IP – PFE

IP – LS III

IP – POK

IP – OGL  (geslo: kladivo)

IP – RVT  (geslo: kladivo)

IP – LS I

IP – gledališki klub

***

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

NIP NEMŠČINA (5., 6. razred)

NIP – RAČUNALNIŠTVO

NIP – TEHNIKA  (geslo: kladivo)