Turizem

Učenci obeh skupin turizma, predlagam vam, da čas, ki ga imate na voljo, izkoristite za izdelavo samostojnega izdelka pri turizmu. Sledite navodilom in razlagi v tem posnetku: https://www.youtube.com/watch?v=e-5jlOoND-c

V pomoč vam bo samoocenjevalni list, po katerem boste ocenili svoje delo.