Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj se je prijavila na javni razpis »Popestrimo šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih«, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo 10. 2. 2017 in ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

 

PROGRAM DELA

V šolskem letu 2018/2019 bomo na naši šoli izvajali projekt »Popestrimo šolo 2017– 2021«, ki ga sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Program je razdeljen na pet različnih dejavnosti.

V okviru dejavnosti POZNAM SAMEGA SEBE bomo izvajali učno pomoč, učili se bomo učiti, spoznavali bomo sebe in okolje, v katerem živimo, se učili jezikov in socialnih spretnosti.

S pomočjo SPRETNIH PRSTKOV bomo ustvarjali, se veselili in družili.

CONA ŠPORTA bo poskrbela, da bomo dovolj razgibani in da se bomo pravilno prehranjevali.

Dejavnost RASTEM, RASTEŠ, RASTE pa bo odlična priložnost za gojenje različnih vrst zelenjave, sadja in opazovanje spreminjanja narave.

Za vse vedoželjne in polne idej smo pripravili PEKARNO IDEJ, kjer bomo govorili o podjetništvu, prodaji in marketingu in nenazadnje tudi o medijih.

Dejavnosti bom vodila Polona Žagar, profesorica slovenščine in zgodovine.

 

 

***

 

ŠOLSKO LETO 2019/20

DOGODKI

Popestrimo šolo med poletnimi počitnicami ODPADE

Kuharije na Žagarci, Popestrimo šolo

Popestrimo šolo in Raziskovalci znanja

Botrstvo čebeljih panjev in medovitih rastlin

Medgeneracijsko povezovanje, Popestrimo šolo

Popestrimo šolo med jesenskimi počitnicami 2019

Dan starostnikov

Dnevi evropske mobilnosti

Pot za spomin

Medgeneracijsko druženje

 

***

 

 

ŠOLSKO LETO 2018/19

***

Popestrimo šolo – 4. 12. 2018

Popestrimo šolo – 5. 12. 2018

Popestrimo šolo – 12. 12. 2018

 

POČITNICE – AVGUST 2018

 

        POROČILO ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

 

ŠOLSKO LETO 2017/18

 

 

Delavnice med zimskimi počitnicami

Pustni karneval

Delavnice med jesenskimi počitnicami

Šolski časopis

ŠOLSKO LETO 2016/17

Popestrimo šolo tudi med poletnimi počitnicami

Obisk Doma čebelarjev Škofja Loka

Obisk Botaničnega vrta Kranj

Recept za tiramisu

Parada učenja

Županov tek