Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj se je prijavila na javni razpis »Popestrimo šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih«, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo 10. 2. 2017 in ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

 

ŠOLSKO LETO 2017/18

V šolskem letu 2017/2018 bomo na naši šoli izvajali projekt »Popestrimo šolo 2017– 2021«, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Program je razdeljen na pet različnih dejavnosti.

V okviru dejavnosti POZNAM SAMEGA SEBE bomo izvajali učno pomoč, učili se bomo učiti, spoznavali bomo sebe in okolje, v katerem živimo, se učili jezikov in socialnih spretnosti.

S pomočjo SPRETNIH PRSTKOV bomo ustvarjali, se veselili in družili.

CONA ŠPORTA bo poskrbela, da bomo dovolj razgibani in da se bomo pravilno prehranjevali.

Dejavnost RASTEM, RASTEŠ, RASTE pa bo odlična priložnost za gojenje različnih vrst zelenjave, sadja in opazovanje spreminjanja narave.

Za vse vedoželjne in polne idej smo pripravili PEKARNO IDEJ, kjer bomo govorili o podjetništvu, prodaji in marketingu in nenazadnje tudi o medijih.
V okviru projekta se bodo izvajale tudi počitniške aktivnosti, in sicer:
1. Delavnice med jesenskimi počitnicami: 2.-3. 11. 2017
2. Delavnice med novoletnimi počitnicami: 27.-29. 12. 2017
3. Delavnice med zimskimi počitnicami: 19.-23. 2. 2018
4. Delavnice med poletnimi počitnicami: 26.6.-29.6., 23.7.-27.7. in 27.8.-31.8.2018

 

Dejavnosti bo vodila Polona Žagar, profesorica slovenščine in zgodovine.

 

AKTUALNI DOGODKI

PRETEKLI DOGODKI

8. junij – Mednarodni dan gasilcev

18. Županov tek na Brdu pri Kranju

Delavnice med zimskimi počitnicami

Pustni karneval

Delavnice med jesenskimi počitnicami

Šolski časopis

ŠOLSKO LETO 2016/17

Popestrimo šolo tudi med poletnimi počitnicami

Obisk Doma čebelarjev Škofja Loka

Obisk Botaničnega vrta Kranj

Recept za tiramisu

Parada učenja

Županov tek