Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj se je prijavila na javni razpis »Popestrimo šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih«, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo 10. 2. 2017 in ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

 

ŠOLSKO LETO 2018/19

V šolskem letu 2018/2019 bomo na naši šoli izvajali projekt »Popestrimo šolo 2017– 2021«, ki ga sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Program je razdeljen na pet različnih dejavnosti.

V okviru dejavnosti POZNAM SAMEGA SEBE bomo izvajali učno pomoč, učili se bomo učiti, spoznavali bomo sebe in okolje, v katerem živimo, se učili jezikov in socialnih spretnosti.

S pomočjo SPRETNIH PRSTKOV bomo ustvarjali, se veselili in družili.

CONA ŠPORTA bo poskrbela, da bomo dovolj razgibani in da se bomo pravilno prehranjevali.

Dejavnost RASTEM, RASTEŠ, RASTE pa bo odlična priložnost za gojenje različnih vrst zelenjave, sadja in opazovanje spreminjanja narave.

Za vse vedoželjne in polne idej smo pripravili PEKARNO IDEJ, kjer bomo govorili o podjetništvu, prodaji in marketingu in nenazadnje tudi o medijih.

Dejavnosti bom vodila Polona Žagar, profesorica slovenščine in zgodovine.

 

V šolskem letu 2018/2019 bodo potekale naslednje delavnice:

JESENSKE POČITNICE: delavnice bodo potekale v ponedeljek, 29. 10. 2018 in v torek, 30. 10 2018, od 8.00 do 13.00.

NOVOLETNE POČITNICE: delavnice bodo potekale v četrtek, 27. 12. 2018 in v petek, 28. 12. 2018, od 8.00 do 13.00.

ZIMSKE POČITNICE: delavnice bodo potekale od ponedeljka do petka, 25. 2. 2019-1. 3. 2019, od 8.00 do 13.00.

PRVOMAJSKE POČITNICE: delavnice bodo potekale v ponedeljek, 29. 4. 2019 in v torek, 30. 4. 2019, od 8.00 do 13.00.

POLETNE POČITNICE: delavnice bodo potekale od srede, 26. 6. 2019 do petka, 28. 6. 2019 od 8.00 do 13.00 ter od ponedeljka,  26. 8. 2019 do petka, 31. 8. 2019, od 8.00 do 13.00.

DELAVNICE SO BREZPLAČNE. Kosilo bomo skupaj z učenci skuhali v šoli, prispevek je 2,5 € na učenca na dan. Število prijav je omejeno. V kolikor bo prijavljenih manj kot 5 učencev, bomo delavnice odpovedali.

 

***

Popestrimo šolo – 4. 12. 2018

Popestrimo šolo – 5. 12. 2018

Popestrimo šolo – 12. 12. 2018

 

 

POPESTRIMO ŠOLO TUDI MED JESENSKIMI POČITNICAMI 2018 – Prijavnica

 

AKTUALNI DOGODKI

PRETEKLI DOGODKI 

POČITNICE – AVGUST 2018

 

        POROČILO ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

 

ŠOLSKO LETO 2017/18

V šolskem letu 2017/2018 bomo na naši šoli izvajali projekt »Popestrimo šolo 2017– 2021«, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Program je razdeljen na pet različnih dejavnosti.

V okviru dejavnosti POZNAM SAMEGA SEBE bomo izvajali učno pomoč, učili se bomo učiti, spoznavali bomo sebe in okolje, v katerem živimo, se učili jezikov in socialnih spretnosti.

S pomočjo SPRETNIH PRSTKOV bomo ustvarjali, se veselili in družili.

CONA ŠPORTA bo poskrbela, da bomo dovolj razgibani in da se bomo pravilno prehranjevali.

Dejavnost RASTEM, RASTEŠ, RASTE pa bo odlična priložnost za gojenje različnih vrst zelenjave, sadja in opazovanje spreminjanja narave.

Za vse vedoželjne in polne idej smo pripravili PEKARNO IDEJ, kjer bomo govorili o podjetništvu, prodaji in marketingu in nenazadnje tudi o medijih.

 

 

PRETEKLI DOGODKI

Delavnice med zimskimi počitnicami

Pustni karneval

Delavnice med jesenskimi počitnicami

Šolski časopis

ŠOLSKO LETO 2016/17

Popestrimo šolo tudi med poletnimi počitnicami

Obisk Doma čebelarjev Škofja Loka

Obisk Botaničnega vrta Kranj

Recept za tiramisu

Parada učenja

Županov tek