Sadike smo razdelili med zainteresirane zaposlene in učence.