Šolo smo opremili z novimi koši za ločevanje odpadkov!

Odslej bo v vsaki učilnici in avli stal set košev za:

  • embalažo (rumen koš),
  • biološke odpadke (bel) in
  • mešane odpadke (zelen).

Na pokrovu vsakega koša je nalepljen seznam najpogostejših odpadkov, ki nastajajo v šoli. Prvi razredi imajo ob seznamu še slikovni material.

Odpadni papir bomo še naprej odlagali v škatlo iz kartona, ki bo nameščena ob koših. Zbran papir bomo prihranili za zbiralno akcijo papirja.

MEŠANI ODPADKI

EMBALAŽA

BIOLOŠKI ODPADKI