V ponedeljek, 3. 10., so imeli učenci 7.c, v  torek, 4. 10. 2022, pa so imeli učenci 7.a in 7.b razreda naravoslovni dan na temo VODA. Učenci so spoznavali vodo kot snov, ter pojem mehka in trda voda. Z izparevanjem in penjenjem milnice so določali ali so različne vode, ki jih najdemo v naravi mehke in trde. 

Spoznali so tudi vodo kot topilo ter raziskovali kaj vpliva na topnost snovi v vodi. Opazovali so tudi nekatere fizikalne in kemijske spremembe, ki jih povzroča voda.

Ob izvajanju poskusov so se urili v merjenju z merilnim valjem, tehtanju in opazovanju.

                                                                                                                                                                                        Vodja dejavnosti,

Lidija Švigelj