Obisk drugošolcev v Domu starejših občanov Kranj

Z drugošolci smo prvi dan v juniju obiskali varovance Doma starejših občanov Kranj. Učenci so kot mladi vrtnarji posadili nekaj zelišč v visoko gredo, s pomočjo njihovega vrtnarja in nekaterih varovancev doma pa tudi drevo medgeneracijskega sožitja – japonsko vrbo, za katero bomo skrbeli tudi v prihodnjih dneh do počitnic.

Tako kot bo raslo drevo, bo raslo naše prijateljstvo, ki ga bomo vsako leto obnovili s saditvijo novega drevesa.