DELOVNI ZVEZKI OD 1. DO 3. RAZREDA
Delovne zvezke za učence od 1. do 3. razreda financira MIZŠ, zato te komplete nabavi šola in jih učencem razdelimo v šoli (seznam je spodaj med učbeniki za posamezen razred na spletni strani). Komplete bodo razdelile učiteljice, ko učenci pridejo v šolo.

NAKUP DELOVNIH ZVEZKOV
Starši učencev od 4. do 9. razreda morajo delovne zvezke kupiti (seznam je spodaj). Delovne zvezke lahko naročite preko spleta (KOPIJA NOVA, DZS ali MK – povezave so spodaj) ali jih kupite v knjigarnah DZS ali MLADINSKE KNJIGE v mestu ali v MERCATORJU.

UČBENIKI OD 2. DO 9. RAZREDA
Učbenike od 2. do 9. razreda učenci dobijo brezplačno v šoli preko učbeniškega sklada (seznam je spodaj). Razdeljevanje učbenikov bo potekalo od četrtka, 26. 8. 2021, dalje od 9.00-13.00 in prve dneve pouka.

***

UČBENIKI

DELOVNI ZVEZKI

***

OSTALE POTREBŠČINE

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

***

NAKUPNI POGOJI POSAMEZNIH ZALOŽB:

DZS  KOPIJA NOVA  KOPIJA NOVA (koda)   MLADINSKA KNJIGA