Obvezni izbirni predmeti (3. triletje)

VNOS IZBIRE V LOPOLIS

***

Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmeti (2. triletje)

VNOS IZBIRE V LOPOLIS

***

V primeru težav z geslom se obrnite na tajništvo (os.szagar@osszkr.si).