<!–[if !mso]> <![endif]–>

 

Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v šolsko skupnost, katere izvršilni organ je šolski parlament. Šolsko skupnost vodi Polona Sodnik.

Šolska skupnost zbira pripombe, predloge, izboljšave, sodeluje pri organizaciji šolskih prireditev, spregovori na temo otroškega parlamenta, ki ima letos naslov: Odraščanje.

2020/21

***

2019/21

ZAPISNIK PRVEGA SESTANKA