PRVA ZAPOSLITEV

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj se je prijavila na javni razpis “Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018”, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo 13. 1. 2018 in ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

 

PRVA ZAPOSLITEV 2019

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VIZ 2018