Cilj projekta je nadgradnja obstoječih dejavnosti na področju:

  • usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev (e-kompetentna šola)
  • svetovanja, didaktične podpore in tehnične pomoči vzgojno-izobraževalnim zavodom.

 

Več o projektu si preberite na: http://www.sio.si/sio/projekti/e_solstvo.html