Pomembne aktivnosti preko šolskega leta za učence 9. razreda

 

VRTILJAK POKLICEV

Jeseni, 19.10.2017,bodo učenci obiskali Vrtiljak poklicev, ki bo letos organiziran na ŠC Škofja Loka. Tam bodo poklicne srednje šole na zanimiv način predstavljale poklice, za katere se lahko izobražujemo na Gorenjskem. Obisk Vrtiljaka bo marsikomu olajšal poklicno odločitev.

 

RAZREDNE URE

Na razrednih urah bomo spoznali srednje šole in njihove programe, reševali bomo vprašalnika Kam in kako ter Vprašalnik o poklicni poti, po izidu jim bo predstavljen tudi Razpis za vpis v srednje šole. V šoli bomo skupaj izpolnili prijavo za vpis v srednjo šolo. Vsak učenec bo izpolnil le eno prijavo, katero bo osnovna šola poslala srednji šoli. Poleg prijave se za nekatere programe srednjih šol zahtevajo zdravniška potrdila (razvidno bo v razpisu). Zdravniška potrdila boste dobili v šolski ambulanti. 

Na naši šoli nam bodo svoje programe predstavile tri gimnazije: Gimnazija Kranj, Gimnazija Škofja Loka in Gimnazija Franceta Prešerna.

 

RODITELJSKI SESTANEK

Organiziran bo roditeljski sestanek za starše na temo: Razpis za vpis v srednje šole in štipendije.

 

INFORMATIVNI DAN

Srednje šole bodo za učence devetih razredov organizirale informativni dan (februar) in vas seznanile o pogojih vpisa v posamezne programe, o značilnostih šolanja in možnostih nadaljevana šolanja. Priporočamo, dagredo učenci na informativni dan v spremstvu staršev. Vsak učenec bo imel možnost obiskati tri srednje šole, saj bo vsaka šola posredovala informacije v petek dopoldan in popoldan ter v soboto dopoldan. V petek boste učenci prosti pouka.

 

INDIVIDUALNI RAZGOVOR

Devetošolci se boste o svoji poklicni odločitvi pogovorili s svetovalno delavko Jasno Korenjak. Na pogovor lahko po predhodni najavi pridete učenci tudi skupaj s starši.

 

KARIERNI CENTER

Učenci skupaj s starši lahko obiščete tudi Karierni center Kranj (bivši center za informiranje in poklicno svetovanje), ki ima prostore na Zavodu za zaposlovanje, Šuceva 23. Namenjen je mladini in vsem drugim, ki načrtujejo svojo izobraževalno ali zaposlitveno kariero in potrebujejo za svoje odločanje prave informacije. Tam imajo bogato zbirko podatkov o šolah in poklicih. Vsak učenec ima možnost, da preko računalniškega programa Kam in kako izve kaj več o svojih poklicnih interesih (potrebna je predhodna najava na tel. 059695740). Več o nalogah CIPS-a dobite na naslovu: http://www.ess.gov.si/ncips/cips.

 

Učenci, izkoristite vse informacije, da se boste lažje odločili! Izberite izobrazbo in poklic na področju, ki vas veseli, kjer ste motivirani in uspešni.

Želim vam uspešno šolanje in uresničitev poklicnih želja!

 

Jasna Korenjak