Na šoli poteka pouk v 22 oddelkih, ki jih obiskuje 485 učencev.

Letos imamo šest oddelkov podaljšanega bivanja, v katere so vključeni učenci 1., 2., 3., 4. in 5. razredov