Sreda, 25. 3. 2020

2. teden GUM za 5. razred

***

Petek, 20. 3. 2020

GUM

***

Ponedeljek, 16. 3. 2020

MAT:  naloge  ponavljanja v VAJE ZA UTRJEVANJE  do strani 47

SLJ: zapis dveh pripovedovalnih besedil po dogovorjenih postopkih.  En naslov svojega doživljaja izberejo sami, drugi naslov pa je PRVIČ V ŠOLO.

Knjiga za domače branje MATILDA in odgovori na vprašanja.

Ker si nekateri učenci knjige še niso izposodili, knjižnice pa so zaprte, naj berejo knjige iz domačih knjižnih polic. V zvezek za SLJ pa zapišejo strjeno obnovo ali obnovo zanimivega dogodka, ilustrirajo. Pri tem pazijo na čitljivo pisavo in urejenost zvezka.

DRU: odgovori na vprašanja, ki so na UL za preverjanje. Odgovore zapišejo v zvezek, odgovarjajo v celih povedih , pravopisno pravilno in čitljivo.

NIT: rešijo Vremenski koledar.

Vsa navodila za reševanje so podana.

Ostanite zdravi in upoštevajte navodila.