Učiteljica vodi pouk na daljavo preko e-sporočil v Lopolisu in/ali e-pošte.

***

Sreda, 25. 3. 2020

***

ŠPORT

***

1. teden

2. teden

UČIMO SE ANGLEŠČINO

I LIKE PEACHES

The Very Hungry Caterpillar

***