Učiteljica vodi pouk na daljavo preko e-sporočil v Lopolisu in/ali e-pošte.

***

Sreda, 25. 3. 2020

***

ŠPORT

 ***
TJA
1. teden
2. teden

UČIMO SE ANGLEŠČINO

SOUNDS AND LETTERS b_k_h_j

SOUNDS AND LETTERS l_t_d_f

BEREMO SKUPAJ

MOTHER’S DAY

***