Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj se je prijavila na javni razpis »Popestrimo šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih«, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo 10. 2. 2017 in ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

PROGRAM DELA

V šolskem letu 2020/2021 bomo na naši šoli izvajali projekt »Popestrimo šolo 2017– 2021«, ki ga sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Program je razdeljen na pet različnih dejavnosti.

V okviru dejavnosti POZNAM SAMEGA SEBE bomo izvajali učno pomoč, učili se bomo učiti, spoznavali bomo sebe in okolje, v katerem živimo, se učili jezikov in socialnih spretnosti.

S pomočjo SPRETNIH PRSTKOV bomo ustvarjali, se veselili in družili.

CONA ŠPORTA bo poskrbela, da bomo dovolj razgibani in da se bomo pravilno prehranjevali.

Dejavnost RASTEM, RASTEŠ, RASTE pa bo odlična priložnost za gojenje različnih vrst zelenjave, sadja in opazovanje spreminjanja narave.

Za vse vedoželjne in polne idej smo pripravili PEKARNO IDEJ, kjer bomo govorili o podjetništvu, prodaji in marketingu in nenazadnje tudi o medijih.

Dejavnosti je po programu v projektu do 31. 8. 2021 vodila Polona Žagar, profesorica slovenščine in zgodovine. S prvim septembrom 2021 je delo multiplikatorke prevzela Tjaša Zamida, magistrica profesorica biologije in gospodinjstva. Nadaljevala bo z izvajanjem aktivnosti po programu.

Projekt Popestrimo šolo se je zaključil z 31. oktobrom 2021.

2020

PARADA UČENJA

ZELENA STREHA

SVEČA NA KAMNU

***

2021

BRENČAČKA

SVETOVNI DAN ČEBEL

EKO DAN

ČENČA

MAŠKARE

KANJON REKE KOKRE

PREDAJA KLJUČA

***

Letno poročilo za leto 2020

Letno poročilo za leto 2021