V šol. letu 2017/18 bo v okviru MO pri PD Kranj na naši šoli deloval planinski krožek.

Vključuje učence od 4. do 9. razreda. V primeru, da je v krožek že vključen starejši brat ali sestra, pa so vabljeni tudi učenci 2. in 3. razredov.

Vsi člani planinskega krožka so tudi člani PD. Letna članarina je 7€ in se bo plačala po položnici.

Prav tako so plačljivi tudi izleti, ki se organizirajo enkrat mesečno. Cena izleta bo od 12 do 14 €.

 

Predviden program izletov za šol. Leto 2017/18:

 

23. september 2017

Tržič – Gozd – Golnik,

Festival športa Kranj

14. oktober 2017 Orožnova koča (Kobla)
18. november 2017 Travnik (Pohorje)
9.  december 2017 Črnica (del krožne poti v Brdih)
13. januar 2018 Loncmanova Sivka (Mrzli vrh)
3. februar 2018 Badjurova poz (Slivna – Vače)
17. marec 2018 Iški Vintgar
14. april 2018 Hudičev boršt

 

Organizirana pa bosta tudi dva tabora:

– od 18. do 20 maja Dom na glavi (4. – 9. razred)

– julij 2018 tabor v Lazu

 

Učenci se na izlet prijavijo s prijavnico, ki je na vabilu.

V primeru, da se učenec izleta ne bo udeležil, je potrebna pravočasna odjava.

Zbor planincev je vedno 10 minut pred odhodom avtobusa pred OŠ Jakoba Aljaža Kranj.

 

Vodja planinskega krožka:  Andreja Zakotnik