Modelarska  dejavnost z izdatno pomočjo Mestne občine Kranj deluje že več kot štirideset let. Ob pričetku šolskega leta so vsi zainteresirani povabljeni k sodelovanju v začetni ali nadaljevalni skupini. MOK je v letošnjem šolskem letu izdala knjižico s ponudbo številnih prostočasnih dejavnosti za vse osnovnošolce, med katerimi je tudi modelarska šola. Dejavnost se ob ponedeljkih, sredah in petkih v popoldanskem času izvaja na naši šoli, v ostalih dneh pa tudi na OŠ Naklo, OŠ Stražišče in OŠ Predoslje.

 

Učenci, ki jih ta dejavnost veseli, se naučijo uporabljati ustrezno orodje, seznanijo se z izbiro delovnega postopka in s simbolnimi prikazi (načrti). Vsak učenec bo izdelal in preizkusil letalski ali brodarski model. Učenci, ki so v podaljšanem bivanju, pa so vabljeni v času varstva (enkrat tedensko).

 

Učenci Žagarjeve šole skupaj z mentorjem sodelujejo tudi pri pripravi naloge pri turističnem krožku,  kjer je potrebno mnogokrat izdelati tudi praktično predstavitev. Mentor sodeluje z Zvezo organizacij za tehnično kulturo in društvom Krice Krace v različnih akcijah za popestritev aktivnosti v  starem mestnem jedru Kranja. Tudi v letošnjem letu  se bodo mladi navdušeni modelarji predstavili s svojimi stojnicami in izdelki na kranjskih ulicah.

 

Modelarsko dejavnosti vodi Milan Perne.