Že osmo leto se na naši šoli načrtno ukvarjamo z ekološko tematiko. S svojimi prizadevanji želimo pripomoči k temu, da bi vsi naši učenci in njihove družine živeli čim bolj zdravo in v zdravem okolju.

 

Zato bomo letos:


  • zbirali aluminijasto folijo, prazne baterije, tonerje in kartuše;
  • pravilno ločevali odpadke v za to namenjene koše;
  • pazili, da bomo smotrno uporabljali papir, vodo in električno energijo;
  • čistili in skrbeli za šolsko okolico;
  • sodelovali v likovnih in literarnih razpisih z ekološko tematiko;
  • izvedli ekodan, v katerega bodo vključeni vsi oddelki in vsa predmetna področja; 
  • sodelovali v različnih akcijah z ekološko, okoljevarstveno, naravoslovno ali športno vsebino, ki krepijo naše zavedanje o soodvisnosti človeka z naravo (npr. eko bralna značka);
  • objavljali svoje prispevke z ekološko tematiko na internetni strani šole, v ekokotičku, v šolskih glasilih in po šolskem radiu;
  • izvedli jesensko in pomladno zbiralno akcijo papirja;
  • nadaljevali z uporabo okolju prijaznejših čistilnih sredstev.

 

Z združenimi močmi bomo prispevali k ohranjanju narave v naši okolici.


ZA VSE VOZNIKE