Že majhen izvor ognja ali iskrenje lahko v naravi hitro zanetita požar velikih razsežnosti, kar lahko ogroža ljudi, živali in okolje. Namen letošnjega natečaja je mlade ozavestiti oziroma jim podati informacijo o vzrokih za nastanek požara, napotkih, kako lahko sami preventivno ravnajo, da preprečijo njegov nastanek, kaj storiti, če dom ogroža požar v naravi, ob evakuaciji in po vrnitvi domov. S tem želimo poglobiti znanje o naravnih nesrečah ter poznavanje ukrepov osebne in vzajemne zaščite v primeru nesreče.

Natečaj je potekal dvostopenjsko, na regijski in državni ravni:
1. Na izpostavi URSZR KRANJ so strokovne komisije za izbor likovnih in literarnih izdelkov ter filmov izbrale po 5 izdelkov iz posamezne kategorije in jih marca 2024 posredovala na državni izbor.
2. Med prispelimi izdelki iz vseh slovenskih izpostav URSZR so strokovne komisije za izbor likovnih in literarnih izdelkov ter filmov izbrale po pet del iz posamezne kategorije (skupaj 40 del).

Zaključek na regijskem nivoju – naša šola ima kar 7 nagrajencev:

Tjaša Štern, 2. b

***

Jovana Karafilovska, 7. b

***

Urban Kadivec, 9. a

***

Larisa Markišić, 9. a

***

Aleks Dobrnjac, 9. b

***

Jakob Peternelj, 9. b

***

Hana Jerlah, 9. b

***

Čestitamo!

Maja 2024 bo URSZR organizirala zaključno prireditev državnega natečaja, na kateri bo najboljšim avtorjem nagrajenih izdelkov ter njihovim mentorjem podelila nagrade, priznanja in potrdila.