Z učenci izbirnega predmeta obdelava gradiv – les smo ugotovili, da pri pouku tehnike nastane ogromno papirja, ki ga učenci mečejo kar med ostale odpadke. Zato smo se odločili, da naredimo večji koš iz odpadnega lesa in iz ostankov lesa zvočne izolacije nove telovadnice. Naredili smo tudi ročaje za prenašanje koša in napis, da se res ve, čemu je koš namenjen.

Urša Gašperšič