Učenci 7. razredov so tri dni (7. 11. – 9. 11.) preživeli v CŠOD Radenci.

Seznanili so se s celotnim postopkom izdelave belokranjske pisanice, saj so samostojno izvedli vse faze od izpihovanja jajca in pisanja s pisačem in voskom po njem do barvanja jajca in izdelave okrasnega cofka. Naučili so se zaplesati belokranjsko Lepa Anka kolo vodi. Predstavljena jim je bila shema sadja in prednosti  lokalne oskrbe. Prepoznavali so samonikle rastline iz narave kot vir hrane.

Učenci so se seznanili z osnovami kanuizma, nato pa pod nadzorom inštruktorja in učiteljev spremljevalcev kanuarili po reki Kolpi. Po svojih sposobnostih so preplezali različne smeri na plezalni steni v domu.

Ogledali so si film o črnem močerilu ali črni človeški ribici, ki prebiva zgolj v podzemlju nizkega krasa, na območju Bele krajine.

Izvedli so pohod ob reki Kolpi, kjer so se v njeni kanjonski dolini srečali z zanimivimi geografskimi in naravoslovnimi posebnostmi. Na koncu poti so si ogledali kraško vodno jamo Kobiljačo.

V prostem času so igrali košarko, nogomet, odbojko, badminton, namizni tenis in se galujsali.