Natečaj »Naravne in druge nesreče – Pomoč potrebujemo vsi« v šolskem letu 2022/2023 smo zaključili na regijskem nivoju. Izbrana likovna in literarna dela ter filme smo posredovali na državni nivo, kjer bo izbor izveden v mesecu aprilu 2023.

POROČILO

LIKOVNI IZDELKI

LITERARNI PRISPEVKI

FILMI

Zahvaljujemo se učencem in mentorjem za vložen trud z željo, da se natečaja udeležite tudi v prihodnje.

Izpostava URSZR Kranj