Poglejte si digitalno verzijo zbornika Tedna umetnosti v šoli in vrtcu 2022, ki ga najdete na povezavi: https://www.zrss.si/pdf/teden-umetnosti-v-soli-in-vrtcu-2022.pdf.