Izvedba NPZ, ki je obvezno in bo za učence 6. in 9. razreda potekalo sočasno, bo v: 

torek, 4. 5. 2021: SLOVENŠČINA,

četrtek, 6. 5. 2021: MATEMATIKA,

ponedeljek, 10. 5. 2021: TUJI JEZIK – 6. razred, ŠPORT – 9. razred.

Učenci 6. in 9. razreda se vse dni pisanja NPZ zberejo v šoli ob 8.15 pred določenimi učilnicami. Začetek pisanja bo ob 8.30 uri. Prosimo, da učenci prihajajo točno, ker kasnejšega vstopanja v učilnico NI. Vsa ostala navodila bodo učenci prejeli s strani nadzornih učiteljev.

Dovoljeni pripomočki, ki jih učenci smejo uporabljati:

Slovenščina in angleščina: modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, pisalo piši-briši ni dovoljeno.

Matematika: modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirka, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo.

Učencem želimo uspešno reševanje nalog NPZ.