V novem letu naj nas vodijo pozitivne misli in dejanja,

sodelujmo, da nam bo vsem skupaj bolje …

Prijetne praznike in srečno, zdravo v letu 2021

vam želimo učenci in zaposleni

Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj

Fani Bevk, ravnateljica