V letošnjem šolskem letu smo izvedli sedem pohodov na Šmarjetno goro. Vseh se je udeležil Jure Dovžan iz 8. b razreda, sledi mu Mihaela Nuneva, 8. b  s šestimi pohodi.

Pohvaliti moram učence 8. b razreda, ki so se najbolj številčno udeleževali pohodov. Žal je bil slab odziv učencev razredne stopnje. Upam, da se nam drugo leto pridružijo v večjem številu.

                                                                                                          Breda Markelj

Ž