V šolskem letu 2018/2019 bo naša osnovna šola v skladu za Zakonom o osnovni šoli v 4., 5. in 6. razredu izvajala neobvezne izbirne predmete (NIP):
4. razred: računalništvo, šport
5. razred: računalništvo, šport, drugi tuj jezik – nemščina
6. razred: računalništvo, šport, drugi tuj jezik – nemščina

NIP so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje pri NIP ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učencev pri NIP se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti.

V skladu z zakonom učenci lahko izberejo največ dve uri NIP tedensko.
Drugi tuj jezik se v skladu s predmetnikom izvaja dve uri tedensko. Ostali NIP (računalništvo, šport) se izvajajo eno uro tedensko, učenec lahko izbere dva predmeta. Odločitev za NIP ni obvezna, učenec jo izbere prostovoljno. Učenec lahko izbere en NIP ali pa ne izbere nobenega.

Učenec, ki si izbere NIP, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu. V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati NIP, je menjava možna v začetku septembra tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin oz. do popolnitve posamezne učne skupine.

Učenec lahko vsako leto zamenja NIP, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem NIP nadgrajuje in poglablja od 4. do 6. razreda.
NIP sodijo v razširjeni program osnovne šole, zato bodo uvrščeni v urnik po obveznih predmetih (po končanem pouku).

Na šolski spletni strani si lahko ogledate vsebino NIP, ki jih ponujamo v šolskem letu 2018/2019 za učence druge triade.

Starši boste v teh dneh dobili vprašalnik o izbiri. Prosim, če izpolnjen vprašalnik vrnete razrednikom do petka, 18. 5. 2018.

 

Predstavitev NIP 2018-19