Društvo prijateljev mladine Škofja Loka je preko razpisa Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije dobilo priložnost, da otrokom z zdravstveno indikacijo, iz Območne enote ZZZS Kranj, omogoči sofinancirano letovanje. Nekaj otrokom iz socialno ogroženih družin bodo omogočili letovanje tudi preko programa Pomežik soncu in Fiho (program Zveze prijateljev mladine Slovenije).

 

Za pridobitev subvencije in s tem občutno nižje cene letovanja je potrebno pridobiti zdravstveni predlog otrokovega zdravnika. Do zdravstvenega letovanja je otrok upravičen, če je bil  v času od preteklega razpisa (od 25. 2. 2017 do 16. 2. 2018) večkrat bolan (ima vsaj dva zapisa v zdravstveni karton) ali če je bil zaradi bolezni hospitaliziran in je to zabeleženo v medicinski dokumentaciji.

 

Letovanja se lahko udeležijo vsi otroci, le da tisti brez zdravstvene indikacije plačajo polno ceno, ki znaša 330 € za 10 dni letovanja. V primeru potrjenega zdravstvenega predloga, od otrokovega osebnega zdravnika, je strošek staršev za 10-dnevno letovanje največ 69,90 €.

 

Letovanja organizirajo v več terminih, na več lokacijah:

  • Savudrija: 7. 7.–17. 7. 2018
  • Savudrija: 17. 7.–27. 7. 2018
  • Savudrija: 27. 7.–6. 8. 2018
  • Poreč: 8.–14. 8. 2018
  • Umag: 16. 8.–26. 8. 2018

 

Več o letovanjih si lahko preberete na spletni strani ZLRO, s katerimi sodelujejo pri izvedbi letovanj. Na spletni strani je tudi veliko slik, ki vam bodo pomagale pri spoznavanju možnosti in dejavnosti v okviru letovanj.

 

Zainteresirane starše otrok, ki ustrezajo pogojem razpisa, prosimo, da nam posredujete ime in priimek otroka, datum in kraj rojstva, točen naslov in telefonsko številko staršev.

 

Podatke lahko posredujete po elektronski pošti neza.zelinka@guest.arnes.si ali se osebno oglasite pri svetovalni delavki Neži Zelinka (04/280 28 17).

 

Prijave sprejemamo do petka, 20. 4. 2018.