Devetletni odličnjaki in »prebojniki« na sprejemu pri županu Boštjanu Trilarju.

Dogodek Brihte Kranja se je odvijal na Letnem gledališču Khiselstein v torek, 12. 6. 2018.

Našim odličnjakinjam za odlične učne uspehe in vsa osvojena priznanja iskreno čestitamo!

Ravnateljica Fani Bevk

FOTOUTRINKI