Društvo prijateljev mladine tudi letos organizira letovanja za otroke območnih enot ZZZS iz gorenjske regije.

Na letovanje se lahko prijavijo:

  • otroci brez zdravstvene indikacije (cena letovanja brez zdravstvenega predloga je 33 € na dan)
  • otroci, ki bodo pridobili zdravstveni predlog (otroci in šolarji, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (dva in več zapisov v času od preteklega razpisa – od 8. 2. 2020 do 29. 1. 2021) ali so bili pogosteje bolni (dva in več zapisov v medicinski dokumentaciji v času od preteklega razpisa – od 8. 2. 2020 do 29. 1. 2021). Pravico do zdravstvenega letovanja v organizaciji DPM Škofja Loka lahko uveljavljajo otroci in mladostniki s stalnim bivališčem v upravnih enotah Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič)

V letošnjem letu so s pomočjo dotacij občin in donacij znižali ceno zdravstvenih letovanj na največ 5.50 € za dan letovanja (osnovna cena je 7,23 € za dan letovanja, ostalo krije ZZZS), kar bo prav prišlo staršem, med katerimi se marsikdo srečuje z stisko zaradi zaposlitve v času koronavirusa. V čim višji meri bodo poskusili sofinancirati tudi letovanja socialno ogroženih otrok, ki niso upravičeni do zdravstvenega predloga.

Več o letovanjih si lahko preberete na letaku izmene Gorenjska.

***

POSTOPEK PRIJAVE

Termini, opisi in  cene bodo objavljene na spletni strani Društva prijateljev mladine Škofja Loka, kjer se bo nahajal tudi prijavni obrazec za rezervacije.

1. Starši za otroka naredijo rezervacijo mesta za zdravstveno letovanje preko obrazca na spletni strani DPM Škofja Loka. Zdravstveni predlogi so že dostopni pri zdravnikih.

2. V 14 dneh po opravljeni rezervaciji, morajo starši, v primeru letovanja z zdravstvenim predlogom, po pošti, na naslov DPM Škofja Loka, Podlubnik 20, 4220 Škofja Loka, poslati Zdravstveni predlog, ki ga pridobijo pri otrokovem zdravniku.

Število mest na letovanjih je omejeno.  

Zainteresirane starše prosimo, da željo po letovanju socialno ogroženih otrok posredujete na elektronski naslov neza.zelinka@osszkr.si ali po telefonu 04/2802817.