Šolsko tekmovanje bo potekalo od 11. do 15. novembra 2019 v terminih, ki jih določi šola sama. Tekmovanja poteka v tekmovalnih kategorijah, določenih glede na razred, ki ga tekmovalec obiskuje. Učenci od 2. do 5. razreda rešujejo naloge na papir, učenci od 6.  do 9. razreda rešujejo naloge na računalnik prek spletnega tekmovalnega sistema. Najboljši tekmovalci iz vsake šole dobijo bronasta priznanja.

Na tekmovanje se učenci prijavijo tako, da do petka, 8. novembra 2019, vrnejo podpisano soglasje razredniku. Skupine se bodo oblikovale glede na število prijavljenih in točni termini bodo objavljeni naknadno.

 

PRIJAVNICA IN SOGLASJE

Podrobne informacije o tekmovanju Bober se nahajajo na http://tekmovanja.acm.si/bober in na spletni strani šole: www.osszkr.si.